Casa > Coneixement > Contingut

Un paraigües plegables suspensibles a la venda

Dec 20, 2017


28ad00087be0238b8515.jpg

El paraigua que ha de ser en els dies de pluja, quan es va llevar, en lloc de convertir-se en una mena de problemes, l'aigua, no pot suportar, no pot ficar-se bé a la bossa ... I perquè sovint s'oblida de treure'l i crea un altre tipus d'obsessió que continua per sempre.