Casa > Coneixement > Contingut

Òpera de Beijing Impressió de paraigües xineses

Dec 19, 2017

Òpera de Beijing Impressió de paraigües xineses

1. Impressió digital de transferència de calor

2. Xina cara d'òpera de Beijing

3. Paraigües personal

4. Té una cultura tradicional