Casa > Coneixement > Contingut

Floreix de la sèrie de patrons de disseny de paraigües

Jan 05, 2018


  1. La superfície del paraigües de polièster adopta un doble procés de disseny, el paraigua pot aïllar la calor, el paraigua fresc de 8 a 10 graus.

  2. Capa nano-recoberta, aïllant uv.

  3. Material d'aliatge d'alumini aeroespacial, patent deu - Disseny de tub angular, resistent, sense òxid.