Casa > Coneixement > Contingut

Paraigües de golf per a condicions ventoses

Dec 21, 2017

La superfície de paraigüeta, doble capa, la capa inferior a la superfície del paraigua és buida, i després en una capa sobre una capa superior, per sota del forat de fuita, només cobreixi, captiqueu i baixeu dues capes d'una petita quantitat d'agulles i fils de sutura, L'ús normal, la pluja al paraigua, i quan el vent bufa, el buit excedentari és fora.

t0160d48600199ab243.jpg