Casa > Coneixement > Contingut

Paraigua invisible - aire paraigua

Dec 28, 2017


Aquesta és una veritable "paraigua invisible", que s'aprofita del cabal d'aire com a refugi de la pluja.


66562038420d4086ffc6d5f82ea938ff_original.jpg

Aire és a tot arreu a la terra. L'aire flueix pot canviar el camí de l'objecte en moviment. Com més ràpid es mou l'aire, major és l'energia. El flux d'aire reacció pot aïllar alguns objectes. Així quan fem servir el flux d'aire, ens pot protegir-nos de les gotes de pluja. Llavors el flux d'aire forma un paraigua sense caràtula visible.

177ab4883999f0c2eb4fdab0eec900bc_original.jpg

32609c67d4c0bd78aa4a950a68ca012d_original.jpg