Casa > Coneixement > Contingut

Llums de qualitat per a paraguas

Dec 18, 2017

Llums de qualitat per a paraguas

  1. Mànec desmuntable, convenient per reemplaçar la bateria

  2. Els consells tenen una bossa de seguretat

  3. Eix scrylic, anti-crack i transmitància lleugera


    3.jpg