Casa > Coneixement > Contingut

Paraigües d'acer

Mar 15, 2018

Un paraigua indestructible. Aquest paraigua pot matar qualsevol que vulgui atacar-te. El dissenyador Thomas Kurz ha dissenyat el paraigua per ser indestructible i no pesa més de dues lliures.


Es tracta d'una crossa, també és un paraigua no dañada, quan sigui necessari es pot convertir en una canya de ferro, un ganivet d'acer, o el que altres es poden arreglar, dempeus sobre el paraigua i la tràgica síndria. autodefensa d'acer tallant vegetals per matar el paraigua del nou segle.


5366d0160924ab18c80d54a435fae6cd7b890b0d.jpg