Casa > Coneixement > Contingut

Tres paraigües plegables a la venda

Dec 14, 2017

* SunGuard UPF 30 + protecció solar.

* Bloqueja el 95% de les radiacions UVA i UVB nocives.

* 3 Doblar.

* Acte obert i tancat.

* Costelles d'acer o d'alumini.

* Eix d'acer.

Pongee 190T.

* Mànec de plàstic amb recobriment de goma.

69IMLTBMB6%6%YD9CW8@ZQ6.png