Casa > Notícies > Contingut

Un paraigua cantilever amb un mecanisme de control integral

Dec 25, 2017


Els components de paraigües que es descriuen aquí estan configurades per retirar-se i desplegar-se, inclinar-se d'un costat a l'altre i obrir-les i tancar-les. En algunes realitzacions, el conjunt de paraigües pot incloure un feix en voladís. El conjunt de paraigües també pot incloure un mecanisme inclinat que es pot accionar per girar el marc de la portada. El conjunt de paraigües pot incloure un mecanisme d'embragatge que es fixa a un feix en voladís. El conjunt de paraigües també pot incloure un cos integral per obrir i tancar la coberta i elevar i reduir el feix en voladís.

timg.jpg