Casa > Notícies > Contingut

Un paraigües descartat té una gran quantitat d'ús: cases de mascotes

Dec 13, 2017

Cases per a mascotes

f9ae65f2c75b4c8bbb75df65ee95ac0c.jpg

Procés

d1e3afe2f8a4499cb4ef67e028453ef8.jpg


  1. Una vegada que el drap de paraigües es retira completament, es renta i s'asseca i es talla.


d4487018708d40bdadf1a5529e1bdf20.jpg

2.El coixí de cotó a la botiga de paraigües a dins, i després al llarg de la sivella d'anell exterior en el drap de paraigües cosit. Una caldera calenta es fa immediatament.