Casa > Notícies > Contingut

Perruques muntades amb casc

Dec 13, 2017

W020141218371390932528.jpg

És un paraigua nou, anomenat Noprilla. La influència de la pluja en les obres d'art de l'hemisferi depèn de dues corretges fixes en els usuaris, no només pot impedir que el vent bufi el torn, també pot ser que les mans d'un usuari són completament lliures, perquè puguin caminar sota la pluja també. Les imatges són totes les CFP.