Casa > Notícies > Contingut

Evita que el Paraigües es torni

Dec 11, 2017

_]VOU{X{Z9MSDA([GSXA~G8.png


Evita que el paraigua es torneu a encendre
El camp de paraguas de vents es posarà dret, sempre que el paraigua, agafeu una corda, un extrem fixat al final del nas d'una fossa nasal i, a continuació, estrenyi la corda al voltant.


Final de cua de cada paraigua tallat i fixat, i finalment torna al primer nus de costelles de l'arrel. Després de diverses proves d'èxit, la corda es pot cosir a la vora del paraigua.