Casa > Notícies > Contingut

El Paraigües Dripping, què fas amb això?

Dec 13, 2017

9VLW[9JWPW0LSA7XGB_D%NX.jpg

Com fer front al paraigües goteig? Podem trobar que els organitzadors i turistes d'alguns pavellons han pensat moltes maneres de deixar caure l'aigua.

No som aliens als jocs de paraigües automàtics. A l'entrada del parc, una màquina de paraigües automàtica o una bossa de plàstic subministrada pels empleats permet als visitants portar un paraigua i una bossa de plàstic a l'estadi. Això posarà l'aigua de pluja a la part superior de la bossa de plàstic.

Però aquí hi ha el problema. Alguns turistes visiten a l'interior després d'un paraguas de bosses de plàstic, després d'una visita per sortir, però algunes persones llancen bosses de plàstic, seguint amb una influència, d'una banda i una altra, necessiten bosses de plàstic de neteja i neteja més netes.

En aquest moment, podem considerar l'addició d'una coberta de degoteig per evitar fuites.