Casa > Notícies > Contingut

Paraigües d'ampolla de vi en Funcky Design

Dec 27, 2017


  • Paraguas totalment pluja / ombra, obert manualment

  • Bastidor fort d'acer negre en pols

  • Marc de 3 fulles amb 24 costelles en dosser de paraigües

  • Loop amagat en suro d'ampolla per portar o penjar

  • Ampolla de plàstic ABS